ซ่อมถนน ม.4,ม.8,ม.18,ม.19

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง โดยทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ่อมถนน ม.8,ม.18,ม.4,ม.19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามคำร้องขอของราษฎร

อัพเดทเมื่อ : 15-06-2018 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
99 หมู่ที่1 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30110
โทรศัพท์ 044-481690-2 โทรสาร 044-481692
E-Mail : admin@naimeung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology