ที่ตั้งและแผนที่


ที่ตั้ง

     ตำบลในเมือง อำเภพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ตำบลในเมืองเป็นที่ตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่งคือ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง และเทศบาลตำบลพิมาย


อนาเขตติดต่อ

    ทิศเหนือ        ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
    ทิศใต้           ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
    ทิศตะวันออก   ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรังกาใหญ่
    ทิศตะวันตก    ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่


แผนที่

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
99 หมู่ที่1 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30110
โทรศัพท์ 044-481690-2 โทรสาร 044-481692
E-Mail : admin@naimeung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology