ผลิตภัณฑ์ตำบล


                                                            
กลุ่มกระยาสารทเมืองพิมายแม่ปราณี

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 บ้านขาม ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางปราณี ศรีเขียว
โทร :044 471735 , 044 481132
   
กลุ่มเกษตรกรทำสวนในเมือง
สถานที่ตั้ง : 357 หมู่ 19 บ้านท่าสงกรานต์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม :
โทร :01 2541686, 01 3218476
   
กลุ่มทอเสื่อบ้านน้อย
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 10/1 หมู่15 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางทองม้วน สมจริง
โทร :044 285297
   
กลุ่มทำหมี่พิมาย
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 88/2 หมู่1 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางประทุม ผลนา
โทร :044 287022
   
กลุ่มแปรรูปน้ำพริก
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 327 บ้านวังหิน หมู่8 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นคราชสีมา 30110
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางสำรวม ศรีพินิจพัฒน์
โทร :044 200341
   
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวและไม้ไผ่
สถานที่ตั้ง : 84/4 หมู่ 1 ซอยประชาพัฒนา 1 ถนนประชาพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณบุญเติม โตกลาง
โทร :08 6879 7665
   
กลุ่มผลิตสบู่สมุนไพรพรเพ็ญ
สถานที่ตั้ง : 193 หมู่ 2 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณสุพิณ มิตรปรัชยา
โทร :044 481403
   
กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง
สถานที่ตั้ง : หมู่7 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายรัตน์ ฤทธิ์นอก
โทร :044 285420
   
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยสามัคคีแปรรูปสุกร
สถานที่ตั้ง : 3/2 หมู่ 15 บ้านน้อย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณลำดวน วิสุทธิญาณภิรมย์
โทร :044 285297, 08 7877 4860
   
   

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
99 หมู่ที่1 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30110
โทรศัพท์ 044-481690-2 โทรสาร 044-481692
E-Mail : admin@naimeung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology