การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

19 เม.ย. 64

นายบรรเจิด​ สอพิมาย​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง​ ประกาศเจตนารมณ์​ “สุจริต​ โปร่งใส​ จังหวัดสะอาด​ 2564​ งดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและให้ทุกโอกาส”ข้าราชการ​ พนักงาน​ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองประกาศเจตนารมณ์​ “สุจริต​ โปร่งใส​ จังหวัดสะอาด​ 2564​ งดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและให้ทุกโอกาส”