กำหนดการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี2564

05 ก.ค. 64

องค์การบริหารส่วนตำบในเมืองได้จัดทำระหว่างวันที่ 5 -29 กรกฎาคม 2564 กำหนดการตามตารางข้างล่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางมายังองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง