กิจกรรมพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วิทยาลัยเทคนิกพิมาย

22 พ.ย. 63