กิจกรรมออกพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคลัมปีสกิน

02 ก.ค. 64