กิจกรรมโคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด ณ บ้านดง หมู่ที่ 13 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 10

28 ก.ค. 63