กิจกรรมโคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด ณ บ้านเมรุพรหมทัต หมู่ที่ 17 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 10

27 ก.ค. 63