คณะผู้บริหารประชุมพนักงานประจำเดือนเพื่อมอบนโยบาย

11 ก.พ. 65