ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 (ต.ค.-เม.ย.)

24 เม.ย. 67