ทีมป้องกัน อบต.ในเมือง พร้อมทีมงานป้องกันเทศบาลพิมาย​ กู้ภัยสว่างเมตตา ผู้ใหญ่น้ำฝน สมิงรัมย์ ผช.มารุต หมู่ที่ 17 ต.ในเมือง ได้ทำการตัดกิ่งไม้ใหญ่ล้มขวางถนนก่อนถึงหน้าวิทยาลัยเทคนิคพิมาย ขาออกเพื่อให้การสัญจรได้ตามปกติ

12 เม.ย. 63