นายกบรรเจิด​ สอพิมาย​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองมอบหมายให้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง​ภายใต้การกำกับดูแลของ​ นางเยาวลักษณ์​ ขยันงาน​ ผูู้อำนวยการกองคลัง​ ออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่​ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

08 ก.ค. 64