นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

27 พ.ค. 67