นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน มอบเงินช่วยเหลือเหตุวาตภัย จำนวน 10 หลังคาเรือน

19 เม.ย. 64

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน มอบเงินช่วยเหลือเหตุวาตภัย จำนวน 10 หลังคาเรือนประกอบด้วย บ้านดอนแซะ 4 หลังคาเรือน บ้านทองหลาง 3 หลังคาเรือน บ้านเมรุพรหมทัต 1 หลังคาเรือน บ้านสำโรงชัย 2 หลังคาเรือน ช่วงนี้อาจมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นขอให้พี่น้องช่วยกันเฝ้าระวัง และขอความช่วยเหลือได้ที่ อบต.ในเมือง 044-481691 สายตรงนายก อบต.ในเมือง0942907532 ได้ 24 ชั่วโมง