นายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมแนวทาง การปฏิบัติราชการ และมอบนโบายให้แก่ผู้บริหาร พนักงานในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุม อบต.ในเมือง

03 ก.พ. 66