นายบรรเจิด​ สอพิมาย​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองและผู้อำนวยการกองช่าง​ นายช่างโยธา​ ออกสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนบริเวณศูนย์ราชการ

07 พ.ค. 63