นายบรรเจิด​ สอพิมาย​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมนเมือง​ มอบหมายให้นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและนายช่างโยธา อบต.ในเมืองตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลในเมือง

08 มี.ค. 64

วันที่8​มีนาคม​ 2564​ นายบรรเจิด​ สอพิมาย​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมนเมือง​ มอบหมายให้นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและนายช่างโยธา อบต.ในเมืองตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลในเมือง บ้านดอนแซะ หมู่ที่ 9 ต.ในเมือง 1. นางเยื้อน บุตรจะโป๊ะ บ้านเลขที่ 65 บ้านพักอาศัย 2.นางสมปอง แก้วบงกฎ บ้านเลขที่ 140 บ้านพักอาศัย 3.นางจำรัส อินทร์ทอง บ้านเลขที่ 35/1 บ้านพักอาศัย 4.นางสาวสุกัญญา ปลั่งกลาง บ้านเลขที่ 108 ยุ้งข้าว บ้านทองหลาง หมู่ 12 ต.ในเมือง 1.นายสมปอง แก้วสุข ไม่มีบ้านเลขที่ บ้านพักอาศัย 2.นางสาวฐิตาพร หาญชนะ บ้านเลขที่ 60 บ้านพักอาศัย บ้านสำโรงชัย หมู่ที่ 20 ต.ในเมือง 1.นายสำเนา ทองคลี่ บ้านเลขที่ 3 บ้านพักอาศัย 2.นางศิริวรรณ อุ่นแก้ว บ้านเลขที่101/1 บ้านพักอาศัย​ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป