นายไสว กิตติถิรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง มอบหมายให้กองสาธารณสุขฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในสถานศึกษาและศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ในเมือง

29 พ.ค. 67