นายไสว กิตติถิรกุล นายก อบต.ในเมืองแถลงนโยบายต่อสภา อบต.ในเมือง

26 ก.ค. 66