ประกววดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังกลาง หมู่ที่ 10 จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 ก.ย. 65

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10