ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เม.ย. 2567 ถึงเดือน มิ.ย. 2567

05 ก.ค. 67

ประกาศไตรมาสองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส3