ประกาศการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบบรรทุกน้ำ

28 มี.ค. 67

ประกาศเผยแผ่แผนการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6ตัน แบบบรรทุกน้ำ