ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ในเมือง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564และสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ส.2565

15 ก.พ. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :