ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งบัวบาน หมู่ที่ 14 บ้านประตูชัย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 มี.ค. 66

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งบัว หมู่ที่ 14 บ้านประตูชัย