ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขี้เหล็กหมู่ที่ 11 เชื่อมหมู่ 18และหมู่13 (สายวัดป่าสรวงเทพนิมิต)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 มี.ค. 66

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง