ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งบัวบาน หมู่ที่ 14 บ้านประตูชัย ตำบลในเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 ก.ค. 66

ประกาศประกวดราคา หมู่14 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)