ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01 เม.ย. 67

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ คสล. หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์