ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบบรรทุกน้ำ (e-bidding)

20 พ.ค. 67

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 6 ล้อ 6 ตัน แบบบรรทุกน้ำ e-bidding