ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ แบบเอนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์

16 ต.ค. 61