ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายบ้านส่วย-ตำบลรังกาใหญ่ ตำบลในเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 มี.ค. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :