ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายในศูนย์ราชการ อำเภอพิมาย ตำบลในเมือง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต