ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่ 18และหมู่13 (สายวัดป่าสรวงเทพนิมิต)บ้านขี้เหล็กหมู่ที่ 11 ตำบลในเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 เม.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หมู่ 11 บ้านขี้เหล็ก e-bidding