ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งบัวบาน หมู่ที่ 14 บ้านประตูชัย ตำบลในเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 มี.ค. 66

img20230321_15124621