ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างรถฟาร์มแทรคเตอร์

30 พ.ย. 65

TORซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า