ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

30 พ.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :