ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563

03 ก.ค. 63

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2563