ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563

04 ส.ค. 63

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2563