ประกาศสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

04 พ.ย. 65

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2566 3 2 ประกาศสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565