ประกาศสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

03 ม.ค. 66

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2565FPRO9965 (1) FPRO9965 (2) FPRO9965 (3) FPRO9965 (4) FPRO9965 (5) FPRO9965 (6) FPRO9965 (7) FPRO9965 (8) FPRO9965 (12) FPRO9965 (13) FPRO9965 (14) FPRO9965(9) FPRO9965(10) FPRO9965(11) FPRO9965