ประกาศสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

04 ส.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถขุด ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกปริ้นเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคออมพิวเตอร ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ซื้อต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเทอดไท้องค์ราชัน ซื้อครุภัณฑ์ยาบพาหนะและขนส่ง รถจักยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องปรับอากาศ จ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 12 จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 จ้างก่อสร้างถนน คสล. และหรือซ่อมแซม จ้างเหมาปรับปรุงห้องผู้บริหารห้องประชุม อาคารชั้น ๒ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเมือง