ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

03 ต.ค. 59