ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

01 พ.ค. 67