ประกาศเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ

28 มี.ค. 67

ประกาศเปิดเผยราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ