ประกาศเผยแผ่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

04 ม.ค. 67

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง