ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งบัวบาน หมู่ที่ 14 บ้านประตูชัย

14 ก.พ. 66

ก่อสร้าง คสล.สายทุ่งบัวบาน หมู่ที่ 14 บ้านประตูชัย