ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2566 ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมหมู่ 18 หมู่ 13 และหมู่ 11

14 ก.พ. 66

ก่อสร้าง คสล.เชื่อมหมู่ 18 หมู่ 13และหมู่ 11