ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ก.พ. 67

ประกาศ คสล.หมู่ที่ 3แผนหมู่ที่ 3