ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน Asphastic หมู่ที่ 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ก.พ. 67

ประกาศ หมู่ที่ 20แผนหมู่ที่ 20