ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายกลางบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ก.พ. 67

ประกาศแผนหมู่ที่ 10